TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyrendi és Jogi Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

az Ügyrendi és Jogi Bizottság 83/2010. (XI. 16.) számú határozatába foglalt ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testület Ügyrendi és Jogi

 Bizottságát

 

2011. július 19-én (kedd) 14.00 órára

 

összehívom.

 

 

Az ülés helye:                        Képviselő-testületi terem

                                             (Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 

 

 

Napirendi javaslat

 

1/1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról. + melléklet

       Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Girus András osztályvezető

 

 

2/2. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotásáról.

      Előadó:                            Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:                 Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

 

 

3/3. Előterjesztés a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység körzeteinek   megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.

      Előadó:                           Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:                 Kabai Jakabné köztisztviselő

 

 

4/4. Előterjesztés a Művelődési Központ és Könyvtár – határozott idejű megbízás lejárta miatt- megüresedő vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról.

      Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

      

 

5/5. Előterjesztés a TIVA-SZOLG. Kft. ügyvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálásáról.

      Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

      

 

6/6. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak és könyvvizsgálójának megbízásáról, valamint alapító okirat módosításáról.

       Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Dr. Tóth Marianna osztályvezető 

                                                        

7/7. Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulásban végzett 2011. évi I. félévi szakmai tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról.

      Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                  Dr. Csikós Magdolna munkaszervezet vezető

                                                Dr. Tóth Marianna osztályvezető 

      

8/8. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött feladatellátási szerződés mellékletének módosításáról. 

       Előadó:                             Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Girus András osztályvezető

 

9/10. Előterjesztés a Városi Strandfürdő gyógyfürdővé minősítéséről és elnevezése használatának  engedélyeztetéséről.

       Előadó:                          Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                 Kabai Jakabné köztisztviselő

 

 

10/11. Előterjesztés a „Szociális városrehabilitáció Tiszavasvári Bűd akcióterületén” című pályázatról.   + melléklet

      Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Csikós László Márk Építési Irodavezető

      

11/12. Előterjesztés a munka- és tűzvédelmi feladatok ellátására létesített megbízási szerződés felmondásáról.

      Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Dr. Tóth Marianna osztályvezető    

      

      

12. Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

 

13/19. Előterjesztés a Városi Kincstár Tiszavasvári vezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálásáról.

    Előadó:                                 Dr. Fülöp Erik polgármester

    Témafelelős:                       Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

   

 

 

14/20. Előterjesztés a „Tiszavasvári Városért” és a „Kiváló Sporttevékenységért” Kitüntető Díjak

odaítéléséről.

   Előadó:                                   Dr. Fülöp Erik polgármester

   Témafelelős:                          Dr. Tóth Marianna osztályvezető 

  

 

Tiszavasvári, 2011. július 15.

 

 

                                                                               Bakné Répási Ágnes s.k     

                                                                                    a bizottság elnöke                                    

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: