TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI Bizottsága Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

a Pénzügyi Bizottság 118/2010. (XI.16.) számú határozatába foglalt

Ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva

A Képviselő - testület Pénzügyi Bizottságát

 

 

2011. július 19-én (kedd) 16.00 órára

 

 összehívom.

 

Az ülés helye:                        Képviselő – testületi terem

                                             (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

 

Napirendi javaslat:

 

 

1/1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról.  + melléklet

       Előadó:                             Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                  Girus András osztályvezető

      

2/2. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotásáról.

      Előadó:                            Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:                  Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

      

 

3/4. Előterjesztés a Művelődési Központ és Könyvtár – határozott idejű megbízás lejárta miatt- megüresedő vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról.

      Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                  dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

      

 

4/5. Előterjesztés a TIVA-SZOLG Kft. ügyvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálásáról.

      Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                  Dr. Tóth Marianna osztályvezető 

      

 

5/6. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak és könyvvizsgálójának megbízásáról, valamint alapító okirat módosításáról.

      Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

 

 6/8. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött feladatellátási szerződés mellékletének módosításáról. 

       Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Girus András osztályvezető

 

 

7/10. Előterjesztés a Városi Strandfürdő gyógyfürdővé minősítéséről és elnevezése  használatának engedélyeztetéséről.

         Előadó:                        Dr. Fülöp Erik polgármester

          Témafelelős:                Kabai Jakabné köztisztviselő

 

 

8/11. Előterjesztés a „Szociális városrehabilitáció Tiszavasvári Bűd akcióterületén” című pályázatról. + melléklet

      Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Csikós László Márk Építési Irodavezető

 

9/12. Előterjesztés a munka- és tűzvédelmi feladatok ellátására létesített megbízási szerződés felmondásáról.

      Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Dr. Tóth Marianna osztályvezető    

      

      

10/13. Előterjesztés önkormányzati ingatlanok értékesítéséről.

       Előadó:                         Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:               Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

       

 

11/15. Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola 2011/2012-es tanévet érintő oktatásszervezési változásairól.

      Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Bosák Nóra köztisztviselő

      

 

12. Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

                       

13/19. Előterjesztés a Városi Kincstár Tiszavasvári vezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálásáról.

       Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

 

                                                           

Tiszavasvári, 2011. július 15.

 

 

 

                                                                                                              Papp Mária sk.

                                                                                                            a bizottság elnöke

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: