TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE népjóléti és Sport Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

a Népjóléti és Sport Bizottság 1/2010. (XI.17.) számú határozatába foglalt

Ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva

A Képviselő - testület Népjóléti és Sport Bizottságát

 

 

2011. július 20-án (szerda) 11.00 órára

 

 összehívom.

 

Az ülés helye:                        I. emeleti tárgyalóterem

                                       (4440. Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

NAPIREND

 

 

1/2. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotásáról.

      Előadó:                           Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:                 Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

 

2/3. Előterjesztés a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység körzeteinek   megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.

      Előadó:                          Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:                 Kabai Jakabné köztisztviselő

 

3/10. Előterjesztés a Városi Strandfürdő gyógyfürdővé minősítéséről és elnevezése használatának engedélyeztetéséről.

       Előadó:                          Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                 Kabai Jakabné köztisztviselő

        

4/11. Előterjesztés a „Szociális városrehabilitáció Tiszavasvári Bűd akcióterületén” című pályázatról.  + melléklet

      Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Csikós László Márk Építési Irodavezető

   

5/13. Előterjesztés önkormányzati ingatlanok értékesítéséről.

       Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                  Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

 

6. Előterjesztés a tiszavasvári központi orvosi ügyelet Ügyeleti Szabályzatáról.

     Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                      Kabai Jakabné köztisztviselő

 

 

 

 

7. Előterjesztés az önkormányzati bérlakások bérbeadásáról.

     Előadó:                                Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                     Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

 

8. Előterjesztés a lakásbérleti jogviszony felmondásáról.

     Előadó:                              Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                   Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

 

9. Előterjesztés Nagyné Várhegyi Ildikó Tiszavasvári, Kossuth u. 3. III/11. szám alatti jogcím nélküli lakáshasználó bérleti jogviszony visszaállítására vonatkozó kérelméről.

     Előadó:                              Dr. Fülöp Erik polgármester

     Témafelelős:                     Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

 

10. Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS

 

 

11/20. Előterjesztés a „Tiszavasvári Városért” és a „Kiváló Sporttevékenységért” Kitüntető Díjak  odaítéléséről.

      Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

      Témafelelős:                   Dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

 

12. Előterjesztés lakásfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelmekről.

       Előadó:                            Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

      Témafelelős:                   Kató Attiláné

                                                Tamás Attiláné

                                                Virág Sándorné

 

 

 

Tiszavasvári, 2011. július 15.

 

 

 

 

                                                                                                           Palló Sándor sk.

                                                                                                          a bizottság elnöke

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: