TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyrendi és Jogi Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

az Ügyrendi és Jogi Bizottság 83/2010. (XI. 16.) számú határozatába foglalt ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testület Ügyrendi és Jogi Bizottságát a Pénzügyi Bizottsággal, és a Népjóléti és Sport Bizottsággal

 

 

2011. május 10-én (kedd) 16.00 órára

 

együttes bizottsági ülésre összehívom.

 

 

Az ülés helye:                 Képviselő - testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

             

 

Napirendi javaslat

 

1/1.) Előterjesztés a Tiszavasvári Csendőrségről szóló rendeletről

      Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Dr. Tóth Marianna osztályvezető, és Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzanna aljegyző

 

2/2.) Előterjesztés a Városi Strandfürdő területén lévő körmedence déli épületszárnyának albérletbe adásáról szóló szerződésről (A szerződés-tervezet az ülésen kerül kiosztásra.)

      Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Petruskáné Dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

 

3/3.) Előterjesztés egyes szociális feladatok egyházi fenntartásba történő átadásának előkészítéséről (A határozat-tervezet az ülésen kerül kiosztásra.)

      Előadó:                           Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

 

4/4.) Előterjesztés a szociális nyári étkeztetés igényléséről

       Előadó:                            Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

 

5.) Egyebek

 

Tiszavasvári, 2011. május 9.

                                                                                                                      Bakné Répási Ágnes s.k.                                                       a bizottság elnöke                                                                                                                                                         

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: