TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE népjóléti és Sport Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

a Népjóléti és Sport Bizottság 1/2010. (XI.17.) számú határozatába foglalt

Ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testület Népjóléti és Sport Bizottságát a Pénzügyi Bizottsággal, és az Ügyrendi és Jogi Bizottsággal

 

 

2011. május 10-én (kedd) 16.00 órára

 

együttes bizottsági ülésre összehívom.

 

 

Az ülés helye:               Képviselő - testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

NAPIREND

 

 

1/2.) Előterjesztés a Városi Strandfürdő területén lévő körmedence déli épületszárnyának albérletbe adásáról szóló szerződésről (A szerződés-tervezet az ülésen kerül kiosztásra.)

      Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Petruskáné Dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

 

2/3.) Előterjesztés egyes szociális feladatok egyházi fenntartásba történő átadásának előkészítéséről (A határozat-tervezet az ülésen kerül kiosztásra.)

      Előadó:                                        Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

 

3/4.) Előterjesztés szociális nyári étkeztetés igényléséről

       Előadó:                                         Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                 Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

 

 

4.) Egyebek   

                                                      

Tiszavasvári, 2011. május 9.

 

 

                                                                                                           Palló Sándor sk.

                                                                                                          a bizottság elnöke

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: