TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyrendi és Jogi Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

az Ügyrendi és Jogi Bizottság 83/2010. (XI. 16.) számú határozatába foglalt ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testület Ügyrendi és Jogi

 Bizottságát

 

2011. január 18-án  (kedden) 14.00 órára

 

összehívom.

 

 

Az ülés helye:                        Képviselő-testületi terem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 

 

 

Napirendi javaslat

 

 

1/1. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosításról.

       Előadó:                                         Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:                               Dr. Tóth Marianna osztályvezető

      

 

2/2. Előterjesztés a Tiszavasvári Város területén közlekedő menetrend szerinti helyi autóbusz- közlekedés díjainak megállapításáról szóló többszörösen módosított 26/2003. (XII. 02.) rendelet, illetve az autóbusszal végezett közúti személyszállítás végzéséről szóló közszolgáltatási  szerződés módosításáról.

       Előadó:                                         Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:                               Girus András osztályvezető

 

 

3/3. Előterjesztés a hivatali helyiségen és a munkaidőn kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén többletszolgáltatásért fizetendő díjak megállapításáról szóló rendelet megalkotásáról.

      Előadó:                                        Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:                               Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző 

               

                                              

4/4. Előterjesztés a Városi Kincstár Alapító Okiratának módosításáról.

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Bosák Nóra köztisztviselő

 

 

5/5. Előterjesztés a 2011. évi köztisztviselői teljesítmény követelmények alapját képező

     kiemelt célokról.

      Előadó:                                          Bundáné Badics Ildikó jegyző

      Témafelelős:                               Dr. Köblös Ibolya  köztisztviselő

 

6/6. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata által a 2011. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtásáról.

       Előadó:                                         Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

 

 

7/10. Előterjesztés a 0135/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út szélesítésével kapcsolatos  állásfoglalásról. Melléklet:

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Csikós László Márk Építési Iroda vezető

 

 

8. Egyebek

 

 

Tiszavasvári, 2011. január 14.

 

.

                                                                                                                      Bakné Répási Ágnes s.k                                                                                                                                a bizottság elnöke                                                                                                                                                          

                                                                                                                            Kiadmány hiteles!

                                                                                                                            Hitelesítem: