TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI Bizottsága Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

a Pénzügyi Bizottság 118/2010. (XI.16.) számú határozatába foglalt

Ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva

A Képviselő - testület Pénzügyi Bizottságát

 

 

2011. január 18-án (kedden) 16.00 órára

 

 összehívom.

 

Az ülés helye:                        Képviselő – testületi terem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

Napirendi javaslat:

 

1/2. Előterjesztés a Tiszavasvári Város területén közlekedő menetrend szerinti helyi autóbusz- közlekedés díjainak megállapításáról szóló többszörösen módosított 26/2003. (XII. 02.) rendelet, illetve az autóbusszal végezett közúti személyszállítás végzéséről szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról.

       Előadó:                                         Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:                               Girus András osztályvezető

 

2/3. Előterjesztés a hivatali helyiségen és a munkaidőn kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén többletszolgáltatásért fizetendő díjak megállapításáról szóló rendelet megalkotásáról.

      Előadó:                                        Bundáné Badics Ildikó jegyző

       Témafelelős:                               Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző 

 

3/4.  Előterjesztés a Városi Kincstár Alapító Okiratának módosításáról.

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Bosák Nóra köztisztviselő

 

4/6. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata által a 2011. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtásáról.

         Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

        Témafelelős:                              Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

 

5/7. Előterjesztés a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium engedélyezett álláshelyeinek csökkentéséről létszámcsökkentésből következően.

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Girus András osztályvezető

 

 

 

 

 

6/8. Előterjesztés a belvízvédekezési tevékenység miatti vis major támogatás iránti kérelemről.

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási iroda vezető

 

7/9.  Előterjesztés a megyei fenntartású Vasvári Pál Múzeum 2011. évi működésével kapcsolatos Megyei Önkormányzat kérelemről.

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

         Témafelelős:                             Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

 

8/10. Előterjesztés a 0135/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út szélesítésével kapcsolatos  állásfoglalásról.   Melléklet:

Előadó:                                     Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Csikós László Márk Építési Iroda vezető

 

 

9. Egyebek.

 

 

 

Tiszavasvári, 2011. január 14.

 

 

 

                                                                                                              Papp Mária sk.

                                                                                                            a bizottság elnöke

                                                                    Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: