TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE népjóléti és Sport Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

a Népjóléti és Sport Bizottság 1/2010. (XI.17.) számú határozatába foglalt

Ügyrendjében biztosított jogkörömben eljárva

A Képviselő - testület Népjóléti és Sport Bizottságát

 

 

2011. január 19 - én (szerda) 10.00 órára

 

 összehívom.

 

Az ülés helye:                        I. emeleti tárgyalóterem

                                  (4440. Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

NAPIREND

 

 

1/6. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata által a 2011. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtásáról.

         Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                           Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

 

  2. Előterjesztés Csikós Lászlóné, Tiszavasvári, Kossuth u. 39. 2/1. szám alatt lakó bérlő  

      bérbeszámítási kérelméről.

       Előadó:                                         Dr. Fülöp Erik polgármester

       Témafelelős:                               Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

 

3. Egyebek

ZÁRT ÜLÉS

 

4. Előterjesztés lakásfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelmekről, az ápolási díj eljárás 

    Megszűntetéséről.

     Előadó:                                           Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

     Témafelelős:                               Kató Attiláné

Tamás Attiláné

Virág Sándorné

 

 

Tiszavasvári, 2011. január 14.

 

 

                                                                                                          Palló Sándor sk.

                                                                                                          a bizottság elnöke

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: