TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyrendi és Jogi Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörömben eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi és Jogi

 Bizottságát

 

2010. november 16-án  (kedden) 14.00 órára

 

összehívom.

 

 

Az ülés helye:                        I. emeleti tárgyalóterem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 

 

 

Napirendi javaslat

 

 

       1. Előterjesztés az Ügyrendi és Jogi Bizottság ügyrendjének megalkotásáról.

Előadó:                                        Bakné Répási Ágnes a bizottság elnöke

Témafelelős:                             Dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

       2/1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2010. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

       3/2. Előterjesztés az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 4/2002. (II.19.) rendelet módosításáról.  

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási iroda vezető

 

       4/3. Előterjesztés türelmi zóna kijelöléséről.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Császár József Sándor alpolgármester

 

        5/4. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 23/2003. (XI.05.) rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetről.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Csikós László Márk építési iroda vezető

 

       6/5. Előterjesztés a Városi Kincstár Alapító Okiratának módosításáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

 

 

 

     

        7/6. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata részére folyószámla-hitelkeret biztosításáról, a rendelkezésre tartó pénzintézet kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás eredményéről.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

       8/7. Előterjesztés a Magyarországi Magiszter Alapítvány és Tiszavasvári Város Önkormányzata között megkötött Közoktatási Megállapodás módosításáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

       9/8. Előterjesztés a Tiszavasvári Város és Szorgalmatos Község önkormányzati tulajdonában lévő vízi közmű rendszer üzemeltetési szerződésének módosításáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási iroda vezető

 

       10/9. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal való feladat ellátási szerződés módosításáról, illetve új szerződés megkötéséről.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Girus András és Dr. Tóth Marianna osztályvezetők

 

       11/11. Önkormányzati kezdeményezés kedvezményes áru villamos energia beszerzéséről.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Csikós László Márk építési iroda vezető

 

       12/14. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata időszaki lapja Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

       13. Előterjesztés Rozgonyi Attila távozó polgármester szabadság megváltási kérelméről. 

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

 

 

14. Egyebek

 

 

 

 

 

     Tiszavasvári, 2010. november 12.

 

.

                                                                                                                      Bakné Répási Ágnes s.k                                                  a bizottság elnöke                                        

                                                                                                                 

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: