TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI Bizottsága Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi  LXV. törvényben biztosított jogkörömben eljárva, a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságát

 

 

2010. november 16-án (kedden) 16.00 órára

 

 összehívom.

 

Az ülés helye:                        I. Emeleti Tárgyalóterem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

Napirendi javaslat:

 

1. Előterjesztés a Pénzügyi Bizottság ügyrendjének megalkotásáról.

Előadó:                                        Papp Mária a bizottság elnöke

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

 

       2/1. Előterjesztés Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2010. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

 

       3/2. Előterjesztés az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 4/2002. (II.19.) rendelet módosításáról.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási iroda vezető

 

 

       4/4. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 23/2003. (XI.05.) rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetről.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Csikós László Márk építési iroda vezető

 

 

         5/5. Előterjesztés a Városi Kincstár Alapító Okiratának módosításáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

 

 

 

        6/6. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata részére folyószámla-hitelkeret biztosításáról, a rendelkezésre tartó pénzintézet kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás eredményéről.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

 

        7/7. Előterjesztés a Magyarországi Magiszter Alapítvány és Tiszavasvári Város Önkormányzata között megkötött Közoktatási Megállapodás módosításáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Dr. Tóth Marianna osztályvezető

 

 

        8/8. Előterjesztés a Tiszavasvári Város és Szorgalmatos Község önkormányzati tulajdonában lévő vízi közmű rendszer üzemeltetési szerződésének módosításáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Petruskáné dr. Legeza Tímea vagyongazdálkodási iroda vezető

 

 

        9/9. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétekeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal való feladat ellátási szerződés módosításáról, illetve új szerződés megkötéséről.  

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Girus András és Dr. Tóth Marianna osztályvezetők

 

 

        10/10. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonát képező volt Alkaloida Hulladéklerakó Telep üzemeltetéséről 2011-től kezdődően.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Gáspár Ferenc köztisztviselő

 

 

       11/11. Önkormányzati kezdeményezés kedvezményes árú villamos energia beszerzéséről.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Csikós László Márk építési iroda vezető

 

 

 

        12/12. Előterjesztés a Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. sz. alatti önkormányzati tulajdonú, de honvédségi bérlőkijelölésű lakások és gépkocsi-tároló bérlőkijelölési jogának átadásáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

 

        13/13. Előterjesztés a Művelődési Központ és Könyvtár kávézó helyisége bérleti díj hátralékának rendezéséről.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Dr. Tóth Marianna és Girus András  osztályvezetők

 

 

        14/14. Tiszavasvári Város Önkormányzata időszaki lapja Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról.

Előadó:                                       Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                             Dr. Tóth Marianna osztályvezető  

 

 

 

        15. Egyebek.

 

 

 

         Tiszavasvári, 2010. november 12.

 

 

 

                                                                                                              Papp Mária sk.

                                                                                                            a bizottság elnöke

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: