TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE népjóléti és Sport Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvényben biztosított jogkörömben eljárva, a Képviselő-testület Népjóléti és Sport Bizottságát

 

2010. november 17. (szerda) 10.00 órára

 

 összehívom.

 

Az ülés helye:                        I. emeleti tárgyalóterem

                                  (4440. Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

NAPIREND

 

 

1. Előterjesztés a Népjóléti és Sport Bizottság ügyrendjének megalkotásáról

Előadó:                                   Palló Sándor, a bizottság elnöke

Témafelelős:                        Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna mb. aljegyző

 

2/12. Előterjesztés a Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. sz. alatti önkormányzati tulajdonú, de honvédségi bérlőkijelölésű lakások és gépkocsi-tároló bérlőkijelölési jogának átadásáról

Előadó:                                   Dr. Fülöp Erik polgármester

Témafelelős:                        Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

 

Zárt ülés

 

 

3. Az előterjesztés lakásfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelmekről, lakásfenntartási támogatás elutasítása ellen benyújtott fellebbezésről, ápolási díj megszüntetéséről, valamint ápolási díj megállapítása iránt benyújtott kérelemről

Előadó:                                       Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna mb. aljegyző

Témafelelős:                             Kató Attiláné

Tamás Attiláné

Virág Sándorné

 

 

4. Egyebek

 

 

Tiszavasvári, 2010. november 12.

 

 

                                                                                                          Palló Sándor sk.

                                                                                                          a bizottság elnöke

 

 

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: