TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyrendi és Jogi Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 22. §-ában biztosított jogkörömben eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi és Jogi Bizottságát

 

 

2010. szeptember 14-én  (kedden) 16.00 órára

 

összehívom.

 

 

 

Az ülés helye:                        I. emeleti tárgyalóterem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 

 

 

 

 

Napirendi javaslat

 

 

       1/1 Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2010.(II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról      Melléklet

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

 

 

2/2 Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló módosított 2/2010.(II.17.) rendeletének I. félévi végrehajtásáról      Melléklet

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

 

 

 

 

 

       3/3. Előterjesztés Tiszavasvári Általános Iskola alapító okiratának módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

 

 

 

 

        4/9. Előterjesztés a Városi Piac 2005. július 27. napjától 2010. augusztus 1. közötti üzemeltetéséhez kapcsolódóan megfizetett kaukció elszámolásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

 

 

 

 

       5/10. Előterjesztés a Pedagógiai Szakszolgálati Központ mikro körzetét érintő szolgáltatási díjainak felülvizsgálatáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

 

     

 

 

6. Egyebek

 

 

 

 

     Tiszavasvári, 2010. szeptember 09.

 

.

                                                                                                                                  Császár József sk.                                                          

                                                                                                        bizottság elnöke                               

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: