TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szociális és Egészségügyi Bizottsága Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavavsari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

22. §-ában biztosított jogkörömben eljárva, a Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi  Bizottságát

 

2010. szeptember 13-án (hétfőn) 13.00 órára

 összehívom.

 

Az ülés helye:                        I. emeleti Tárgyalóterem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirendi  javaslat:

 

1/2. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló módosított 2/2010.(II.17.) rendeletének I. félévi végrehajtásáról      Melléklet

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

2/6. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzat Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervéről (Az előterjesztés kiküldésére a későbbiekben kerül sor.)

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

 

3.      Egyebek

 

Zárt ülés

 

4.     Előterjesztés méltányossági ápolási díj megállapításáról.

Előadó:                                       Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna osztályvezető

           Témafelelős:                            Tamás Attiláné

                                                               Kató Attiláné

 

 

 

 

 

 

 

Tiszavasvári, 2010. szeptember 9.

 

 

                                                                                                             Szőke Zoltán  sk.

                                                                                                            a bizottság elnöke

 

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: