TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI Bizottsága Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 22. §-ában biztosított jogkörömben eljárva, a Képviselő-testület

Pénzügyi Bizottságát a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsággal

 

 

 

2010. szeptember 13-án (hétfőn) 09.00 órára

 

együttes bizottsági ülésre összehívom.

 

 

 

Az ülés helye:                        Képviselő-testületi terem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

 

 

Napirendi javaslat:

 

 

 

 

       1/1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2010. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról.      Melléklet

        Előadó:                                               Rozgonyi Attila polgármester

        Témafelelős:                                   Girus András osztályvezető

 

 

 

 

       2/2. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló módosított 2/2010. (II. 17.) rendeletének I. félévi végrehajtásáról.     Melléklet

        Előadó:                                               Rozgonyi Attila polgármester

        Témafelelős:                                   Girus András osztályvezető

 

 

 

       

       3/3.  Előterjesztés Tiszavasvári Általános Iskola alapító okiratának módosításáról.

        Előadó:                                               Rozgonyi Attila polgármester

        Témafelelős:                                   Bosák Nóra köztisztviselő

 

 

 

        

        4/4.  Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata részére folyószámla-hitelkeret biztosításáról, a rendelkezésre tartó pénzintézet kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.

                  Előadó:                                               Rozgonyi Attila polgármester

        Témafelelős:                                   Girus András osztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

       5/5.  Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata egyes 2010. évi fejlesztési feladatai saját erejének biztosításához felhalmozási hitel felvételéről. 

                  Előadó:                                               Rozgonyi Attila polgármester

        Témafelelős:                                   Girus András osztályvezető

 

 

 

 

       6/6.  Előterjesztés a Tiszavasvári Önkormányzat Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervről. (Az előterjesztés kiküldésére a későbbiekben kerül sor.)

                  Előadó:                                               Rozgonyi Attila polgármester

        Témafelelős:                                   Bosák Nóra köztisztviselő

 

 

 

 

      7/7.  Előterjesztés a Magyarországi Magiszter Alapítvány és Tiszavasvári Város Önkormányzata között megkötött Közoktatási megállapodás módosításáról. 

                  Előadó:                                               Rozgonyi Attila polgármester

        Témafelelős:                                   Girus András osztályvezető

 

 

 

 

      8/9.  Előterjesztés a Városi Piac 2005.július 27. napjától 2010. augusztus 1. közötti üzemeltetéséhez kapcsolódóan megfizetett kaukció elszámolásáról.

                  Előadó:                                               Rozgonyi Attila polgármester

        Témafelelős:                                   Áfra Miklós aljegyző

 

 

 

 

     9/10. Előterjesztés a Pedagógiai Szakszolgálati Központ mikro körzetét érintő szolgáltatási díjainak felülvizsgálatáról.

                  Előadó:                                               Rozgonyi Attila polgármester

        Témafelelős:                                   Bosák Nóra köztisztviselő

 

 

 

 

 

    10/11. Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény Minimanó Óvodájában kazáncseréről, valamint a Fülemüle Óvoda tetőszigetelésének javításáról.

                  Előadó:                                               Rozgonyi Attila polgármester

        Témafelelős:                                   Kuik Sándorné köztisztviselő

 

 

 

 

    11/12. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez kapcsolódó kötelezettségvállalásról.

                  Előadó:                                               Rozgonyi Attila polgármester

        Témafelelős:                                   Rácz Mónika osztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    12/13. Előterjesztés „A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)” elnevezésű pályázati konstrukció támogatásáról.

                  Előadó:                                               Rozgonyi Attila polgármester

        Témafelelős:                                   Bosák Nóra köztisztviselő

   

 

 

    13.     Egyebek

 

 

 

 

     Tiszavasvári, 2010. szeptember 09.

 

 

 

 

                                                                                                             Palló Sándor sk.

                                                                                                            a bizottság elnöke

   Kiadmány hiteles!

   Hitelesítem: