TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE lakásügyi Bizottsága

Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 22. §-ában biztosított jogkörömben eljárva, a Képviselő-testület Lakásügyi Bizottságát

 

2010. szeptember 14-én (kedden) 14.00 órára

összehívom.

 

Az ülés helye:                        Vasvári Pál Tárgyalóterem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirendi javaslat:

 

 

1/2. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló módosított 2/2010. (II.17.) rendeletének I. félévi végrehajtásáról.

    Előadó:                                   Rozgonyi Attila polgármester

              Témafelelős:                         Girus András osztályvezető

                                                     

 

2. Előterjesztés Pájer Csaba Tiszavasvári, Vasvári P. u. 110. szám alatt lakó bérlő bérbeszámítási kérelme.

    Előadó:                                   Rozgonyi Attila polgármester

              Témafelelős:                         Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

                                                        

                                                       

      3. Egyebek

 

Zárt ülés

 

 4.   Előterjesztés lakásfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelmekről.

    Előadó:                                  Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna osztályvezető

              Témafelelős:                        Kató Attiláné köztisztviselő

                                                             Tamás Attiláné köztisztviselő

                                                             Virág Sándorné köztisztviselő

                                                       

 

 

 

 

 

   Tiszavasvári, 2010. szeptember 09.

 

 

 

 

 

                                                                                Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet sk.                                                          

                                                                        bizottság elnöke

 

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: