TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Környezetvédelmi és mezőgazdasági Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         e-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

     

M E G H Í V Ó

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

22. §-ában biztosított jogkörömben eljárva, a Képviselő-testület

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságát

 

 

2010. szeptember 15-én (szerdán) 13.00 órára

 

összehívom.

 

 

Az ülés helye:                        I. emeleti Tárgyaló terem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

 

Napirendi  javaslat:

 

 

 

1/2. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló módosított 2/2010.(II.17.) rendeletének I. félévi végrehajtásáról      Melléklet

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

2. Előterjesztés haszonbérleti díjak mérséklése iránti kérelmekről

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

3. Egyebek

 

 

 

Tiszavasvári, 2010. szeptember 9.

 

 

 

                                                                                                          Dr. Litkei László sk.

                                                                                                            a bizottság elnöke

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: