TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE gazdasági ÉS Foglalkoztatási Bizottsága Elnökétől

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 22. §-ában biztosított jogkörömben eljárva, a Képviselő-testület

Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságát a Pénzügyi Bizottsággal

 

 

 

2010. szeptember 13-án (hétfőn) 09.00 órára

 

együttes bizottsági ülésre összehívom.

 

 

Az ülés helye:                        Képviselő-testületi terem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

 

Napirendi javaslat:

 

 

 

 

       1/1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2010. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról.     Melléklet

        Előadó:                                Rozgonyi Attila polgármester

        Témafelelős:                     Girus András osztályvezető

 

 

 

       2/2. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés  vitelének szabályairól szóló módosított 2/2010. (II. 17.) rendeletének I. félévi végrehajtásáról.     Melléklet

        Előadó:                               Rozgonyi Attila polgármester

        Témafelelős:                     Girus András osztályvezető

 

 

 

3/4. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata részére folyószámla-hitelkeret biztosításáról, a rendelkezésre tartó pénzintézet kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.

        Előadó:                                Rozgonyi Attila polgármester

        Témafelelős:                     Girus András osztályvezető

 

 

 

4/5. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata egyes 2010. évi fejlesztési feladatai saját erejének biztosításához felhalmozási hitel felvételéről.

        Előadó:                               Rozgonyi Attila polgármester

        Témafelelős:                     Girus András osztályvezető

 

 

 

 

 

       5/7. Előterjesztés a Magyarországi Magiszter Alapítvány és Tiszavasvári Város Önkormányzata között megkötött Közoktatási megállapodás módosításáról.

        Előadó:                                Rozgonyi Attila polgármester

        Témafelelős:                      Girus András osztályvezető

 

 

 

      6/9. Előterjesztés a Városi Piac 2005. július 27. napjától 2010. augusztus 1. közötti üzemeltetéséhez

kapcsolódóan megfizetett kaukció elszámolásáról.

        Előadó:                               Rozgonyi Attila polgármester

        Témafelelős:                     Áfra Miklós aljegyző

 

 

 

     7/11. Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény Minimanó Óvodájában kazáncseréről, valamint a Fülemüle Óvoda tetőszigetelésének javításáról.

        Előadó:                               Rozgonyi Attila polgármester

        Témafelelős:                     Kuik Sándorné köztisztviselő

 

 

 

8. Előterjesztés a Tiszavasvári, Nagy Sándor utca 4. szám alatti ingatlan egy részének önkormányzati tulajdonba történő felajálásáról.

        Előadó:                               Rozgonyi Attila polgármester

        Témafelelős:                     Áfra Miklós aljegyző

 

 

 

9. Előterjesztés a képviselők, illetve a bizottságok külső szakértői használatában lévő laptopok értékesítéséről.

    Előadó:                               Rozgonyi Attila polgármester

        Témafelelős:                     Girus András osztályvezető

 

 

 

       10.   Egyebek

 

 

 

 

 

    Tiszavasvári, 2010. szeptember 09.

 

 

 

                                                                                                             Szabó Zoltán sk.

                                                                                                            a bizottság elnöke

  Kiadmány hiteles!

  Hitelesítem: