TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyrendi és Jogi Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 22. §-ában biztosított jogkörömben eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi és Jogi Bizottságát

 

2010. július 27-én  (kedden) 16.00 órára

 

összehívom.

 

 

Az ülés helye:                        I. emeleti tárgyalóterem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 

 

 

 

Napirendi javaslat

 

       1/1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2010. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

 

 

       2/2. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Településszerkezeti tervéről szóló 132/2004. (VI. 22) Kt. számú határozat és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 11/2004. (VI. 23.) rendeletének módosításáról.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

 

 

 

       3/3. Előterjesztés a gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló 2/2006. (I. 24.) rendeletének módosításáról.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna osztályvezető

 

 

 

        4/4. Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulásban végzett 2010. I. félévi szakmai tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető és Dr. Csikós Magdolna, a társulás vezetője

 

 

 

 

        5/6. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött feladat ellátási szerződés mellékletének módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

 

        6/7. Előterjesztés az önkormányzati képviselők és a bizottságok külső szakértői által felajánlott tiszteletdíjak átvezetéséről, támogatások odaítéléséről.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

 

     

 

 

7. Egyebek

 

 

Zárt ülés

 

 

 

        8/11. Előterjesztés a választási szervek megválasztásáról.

Előadó:                                       Bundáné Badics Ildikó jegyző

Témafelelős:                             Dr. Tóth Marianna köztisztviselő

 

 

 

 

9/12. Előterjesztés a „Tiszavasvári Városért” és a „Kiváló Sporttevékenységért” Kitüntető

Díjak odaítéléséről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

 

 

 

 

 

 

     Tiszavasvári, 2010. július 23.

                                                                                                                                  Császár József sk.                                                                                                                                        bizottság elnöke                              

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: