TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyrendi és Jogi Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 22. §-ában biztosított jogkörömben eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi és Jogi Bizottságát

 

2010. június 22-én  (kedden) 16.00 órára

 

összehívom.

 

 

Az ülés helye:                        I. emeleti tárgyalóterem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 

 

 

Napirendi javaslat

 

       1/1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2010.(II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

 

      2/2. Előterjesztés a helyi közforgalmú közlekedést biztosító vállalkozó 2009. évben végzett tevékenységének, gazdálkodásának alakulásáról és a közszolgáltatás igénybevételéről

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

 

       3/3. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata költségvetési szervei alapító okiratának módosításáról

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

 

       4/4. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal való feladatellátási szerződés megkötéséről

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Rácz Mónika és Girus András osztályvezetők

 

 

       5/5. Előterjesztés a Városi Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges beruházási hitel felvétele érdekében megkötött kölcsönszerződés módosításának kezdeményezéséről

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

 

 

        6/6. Előterjesztés az Ifjúsági Tábor üzemeltetéséről kötött szerződés módosításáról

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

 

 

         7/7. Előterjesztés a TIVA-Szolg Településszolgáltató és Vagyonkezelő Kft. 2010. évi üzleti tervéről

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

 

       8/10. Előterjesztés a Városi Piac hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálásáról

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

 

 

9. Egyebek.

 

 

     Tiszavasvári, 2010. június 18.

                                                                                                                                  Császár József sk.                                                          

                                                                                                        bizottság elnöke                               

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: