TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szociális és Egészségügyi Bizottsága Elnökétől

4440  Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavavsari.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

22. §-ában biztosított jogkörömben eljárva, a Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottságát

 

2010. június 24-én (csütörtökön) 13.30 órára

 

zárt ülésre

összehívom.

 

Az ülés helye:                        I emeleti Tárgyalóterem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirendi  javaslat:

 

1.  Előterjesztés a méltányossági ápolási díj megállapításáról

Előadó:                                       Dr. Kórik Zsuzsanna osztályvezető

Témafelelős:                             Tamás Attiláné köztisztviselő

Tiszavasvári, 2010. június 18.

                                                                                                             Szőke Zoltán sk.

                                                                                                            a bizottság elnöke

 

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: