TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI Bizottsága Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 M E G H Í V Ó

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 22. §-ában biztosított jogkörömben eljárva, a Képviselő-testület

Pénzügyi Bizottságát

 

 

2010. június 23-án (szerda) 16.00 órára

 

 összehívom.

Az ülés helye:                        I. Emeleti Tárgyalóterem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

Napirendi javaslat:

 

 

 

       1/1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2010. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

 

       2/2. Előterjesztés a helyi közforgalmú közlekedést biztosító vállalkozó 2009. évben végzett tevékenységének, gazdálkodásának alakulásáról és a közszolgáltatás igénybevételéről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

       3/3. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata költségvetési szervei alapító okiratának módosításáról.  

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Bosák Nóra köztisztviselő

 

 

         4/4. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal való feladat ellátási szerződés megkötéséről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Rácz Mónika és Girus András osztályvezetők

 

 

        5/5. Előterjesztés a Városi Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges beruházási hitel felvétele érdekében megkötött kölcsönszerződés módosításának kezdeményezéséről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

 

        6/6. Előterjesztés az Ifjúsági Tábor üzemeltetéséről kötött szerződés módosításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

 

 

        7/7. Előterjesztés a TIVA – Szolg Településszolgáltató és Vagyonkezelő Kft. 2010. évi üzleti tervéről.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Girus András osztályvezető

 

 

        8/10. Előterjesztés a Városi Piac hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

 

 

        9/11. Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola és Egyesített Óvodai Intézmény komplex infrastrukturális fejlesztése” című pályázat engedélyes tervdokumentációját elkészítő tervező kiválasztásáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Csikós László Márk köztisztviselő

 

 

       10/12. Előterjesztés az Észak – alföldi Operatív Program „Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása” című EAOP – 2008 – 2.1.3. kódszámú pályázat megvalósításáról.

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Rácz Mónika osztályvezető

 

 

        11. Egyebek.

 

 

 

 

         Tiszavasvári, 2010. június 18.

 

 

 

 

                                                                                                             Palló Sándor sk.

                                                                                                            a bizottság elnöke

 

 

 

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: