TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE lakásügyi Bizottsága

Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

 

 

M E G H Í V Ó

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 22. §-ában biztosított jogkörömben eljárva, a Képviselő-testület Lakásügyi Bizottságát

 

2010. június 22-én (kedden) 13.00 órára

 

összehívom.

 

Az ülés helye:                        Vasvári Pál Tárgyalóterem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

Napirendi javaslat:

 

1. Előterjesztés Szuvák István Tiszavasvári, Bocskai u. 77. és Ónadi László Tiszavasvári, Kossuth u. 2. II/1. sz. alatti bérlők lakáscseréjéről

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

2. Előterjesztés Nagyné Várhegyi Ildikó Tiszavasvári, Kossuth u. 3. III/11. sz. alatti bérlő lakáscserére vonatkozó kérelméről

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

3. Egyebek.

Zárt ülés

4. Előterjesztés lakásfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelmekről

Előadó:                                       Dr. Kórik Zsuzsanna osztályvezető

Témafelelős:                             Kató Attiláné köztisztviselő

                                                               Tamás Attiláné köztisztviselő

                                                               Virág Sándorné köztisztviselő

 

 

Tiszavasvári, 2010. június 18.

 

 

                                                                                Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet sk.                                                          

                                                                        bizottság elnöke

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: