TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Környezetvédelmi és mezőgazdasági Bizottsága  Elnökétől

4440   Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500         Fax: 42/275-000         e-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

     

M E G H Í V Ó

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

22. §-ában biztosított jogkörömben eljárva, a Képviselő-testület

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságát

 

2010. június 23-án (szerdán) 13.00 órára

 

összehívom.

 

Az ülés helye:                        I. emeleti Tárgyaló terem

                                   (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 

 

Napirendi  javaslat:

 

 

 

       1/8. Előterjesztés a volt Alkaloida Hulladéklerakó környezetvédelmi szakértői feladatainak ellátásáról 2010. évben

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Gáspár Ferenc köztisztviselő

 

 

2/9. Előterjesztés a volt Alkaloida Hulladéklerakó műszaki ellenőri feladatainak ellátásáról 2010. évben

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Gáspár Ferenc köztisztviselő

 

 

       3/10. Előterjesztés a Városi Piac hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálásáról

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Áfra Miklós aljegyző

 

 

        4/11. Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola és Egyesített Óvodai Intézmény komplex infrastrukturális fejlesztése” című pályázat engedélyes tervdokumentációját elkészítő tervező kiválasztásáról

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Csikós László Márk köztisztviselő

 

 

5. Előterjesztés önkormányzati ingatlanok haszonbérletére vonatkozó kérelmekről

Előadó:                                       Rozgonyi Attila polgármester

Témafelelős:                             Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

 

 

         6. Egyebek.

 

 

Tiszavasvári, 2010. június 18.

 

                                                                                                          Dr. Litkei László sk.

                                                                                                            a bizottság elnöke

Kiadmány hiteles!

Hitelesítem: