Gyengénlátó változat
 Rendezvények
 Pályázatok
 Nyomtatványok
 Közérdekű
 Hatósági nyilvántartások
 Gasztronómia
 E-mail
 Bölcsődei nevelés fejlesztése Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Varázsceruza Óvoda infrastruktúrális fejlesztése
 Helyi Klímastratégia
 A Tiszavasvári Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése
 Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban
 Iparterület kialakítása Tiszavasváriban
 Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén
 Tisztítsuk meg az Országot - I. ütem
 Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban
 Esély Otthon
 Külterületi útfelújítás és gépbeszerzés Tiszavasváriban
 A Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése
 Tiszavasvári város környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése, lakóterület belvízmentesítése
 Tiszavasvári Önkormányzata Komplex Energetikai Fejlesztések Tiszavasváriban
 A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és agrárlogisztikai pont kialakítása
 NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉPÜLETEIRE
 Funkcióbővítő Integrált Települési Fejlesztések Tiszavasváriban
 Tiszavasvári Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése
 Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése
 Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében
 A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése
 Iskolafejlesztés Tiszavasváriban
 Napelemes rendszer kialakítása a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalban

Szavazás

2017. évi rendeletek Nyomtatás

 

- 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységekről szóló 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 2/2017.(I.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2013.(X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 3/2017(I.27) önkormányzati rendelete A Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való nyilvánításáról

- 4/2017. (I.31.) Kt. számú rendelete a talajterhelési díj szóló 35/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 5/2017.(II.20.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

- 6/2017.(II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

- 7/2017.(III.17.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

- 8/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységekről szóló 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 9/2017. (III.24.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló 27/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 10/2017. (III.24.) rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 45/2014. (XII.22.) módosításáról

- 11/2017.(III.30.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

- 12/2017.(IV.11.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

- 14/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

- 16/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete A közterületek használatáról, a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 36/2013. (XI.29.) rendelet módosításáról

- 17/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 3/2016. ( II. 18.) rendelet végrehajtásáról

- 18/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

- 19/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete Partnerségi Egyeztetés Szabályairól

- 20/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

- 21/2017. (VII.28.) önkormányzati rendelete A mezei őrszolgálatról

- 22/2017.(VII.28.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

- 23/2017. (VII.28.) önkormányzati rendelete A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról

- 24/2017. (IX.20.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló 27/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 25/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

- 26/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2013.(X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 27/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséről

- 28/2017.(X.27.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

- 29/2017.(X.27.) önkormányzati rendelete A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 30/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

- 31/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelete A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 32/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

- 33/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete A mezei őrszolgálatról szóló 21/2017.(VII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 34/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 17/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 35/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

- 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete A településkép védelméről

- 37/2017(XII.22.) önkormányzati rendelete A köztisztviselők javadalmazásáról

- 38/2017.(XII.22.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetés megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról

 

Advertisement